ایران آکسفورد سرت یونیورسال

به سایت رسمی ایران آکسفورد سرت یونیورسال خودش آمدید!

لینک معرفی OCU

توجه! دامنه وبسایت رسمی نهاد آکسفورد سرت یونیورسال انگلستان، oxfordcert با پسوند co.uk و org به نشانی های زیر بوده و سایر وبسایت ها، وبسایت رسمی این نهاد نمی باشند:

 www.oxfordcert.co.uk یا www.oxfordcert.org

 

درباره OCU

«قدرت جهانی، تمرکز منطقه ای»

آکسفورد سرت یونیورسال نهاد پیشرویی است که در زمینه بازرسی، ممیزی و آموزش مستقل فعالیت میکند.

مأموریت و اصول راهنمای آکسفورد سرت یونیورسال دستیابی به توسعه پایدار ایمنی و کیفیت بمنظور مقابله با چالش های شکل گرفته در تعامل بین انسان، تکنولوژی و محیط زیست می باشد.

آکسفورد سرت یونیورسال خدمات گسترده ای را به سازمان ها ارائه می دهد تا بتوانند با انتخاب یک یا چند نوع از این خدمات به صورت یکپارچه، ارزش افزوده فعالیت های خود را ارتقاء و هزینه های ممیزی خود را کاهش دهند.

ممیزی ارزش افزوده

آکسفورد سرت یونیورسال با استفاده از ممیزهای دارای صلاحیت در هر بخش، می تواند از طریق شناسایی فرصت های بهبود فرایندها و سیستم مدیریت کارفرما در زمینه کارایی و انطباق آنها در کسب و کار وی ایجاد ارزش افزوده نماید. رویکرد ممیزی بر اساس کمک به سازمان ها در دستیابی به  اهداف آنها به واسطه فراهم سازی درونداد بهبودهای مستمر ترسیم می گردد.

 

مأموریت و دیدگاه ها

مأموریت اصلی ما پیشرو بودن در خدمات خود و ایفا نمودن نقش اصلی در هر یک از بخش های بازار و ارائه ارزش اقتصادی به مشتریان از طریق مدیریت کیفیت، سلامت، زیست محیطی و مسئولیت اجتماعی دارایی ها، محصولات و سیستم های آنهاست که منجر به کاهش ریسک و بهبود عملکرد آنها می گردد.

ما به کارفرمایان خود در رویارویی با چالش های امروزه یاری رسانده و برای فردا و فراتر از آن برنامه ریزی می کنیم. ما معتقدیم ایمنی، پایداری و عملکرد به هم پیوسته بوده و در زمان ارائه خدمات به کارفرما اجزای جدایی ناپذیر رویکرد فراگیر ما برای دنیایی ایمن تر می باشند.

همچنین ما تماماً متعهد به برآورده نمودن نیازها و انتظارات کارفرمایان و دستیابی به دیدگاه های خود می باشیم. ما به دیدگاه های خود به واسطه تعهد به کیفیت، برآورده نمودن ارزش های ایجاد شده، بهبود مستمر استانداردها و افزایش ارزش به فعالیت های کسب و کار کارفرمایان خود هستیم.

فرم درخواست خدمات OCU

 

استانداردهای ایزو – سیستم های مدیریتی

ISO 29993 – الزامات خدمات یادگیری خارج از آموزش رسمی

ایزو 29993 الزامات مربوط به خدمات یادگیری در خارج از آموزش رسمی ، از جمله انواع یادگیری مادام العمر (مانند آموزش حرفه ای و آموزش درون شرکت ، اعم از برون سازمانی یا داخلی) را مشخص می کند. این خدمات شامل هرگونه خدمات یادگیری است که توسط یک ارائه دهنده خدمات یادگیری (LSP) ارائه می …

ISO 55001: الزامات سیستم مدیریت دارائی

ایزو 55001 الزاماتی را برای یک سیستم مدیریت دارائی در محدوده موقعیت سازمان بیان می کند. مدیریت دارایی می تواند به تنهایی نیرومندترین سلاح در زرادخانه شرکت برای صرفه جویی در زمان، پول و دردسرهای اجرایی باشد. کاربرد ایزو 55001 بهترین مدل برای مدیریت دارائی می باشد.

الزامات ارزش گذاری برند  ISO 10668

ایزو 10668 الزاماتی را برای رویه های اجرایی و روش های اندازه گیری ارزش مالی برند بیان می دارد. ایزو 10668 چارچوبی را شامل اهداف، مبانی ارزش گذاری، رویکردهای ارزش گذاری، روش های ارزش گذاری و منبع یابی داده ها و مفروضات کیفی مشخص می کند.  

ارتباط با نهاد گواهی دهنده آکسفورد سرت یونیورسال

شرکت آکسفورد سرت یونیورسال

مسئولیت محدود (شماره ثبت: 08344049 – لندن)

دفتر مرکزی:

انگلستان – لندن – خیابان 21 ولینگتون – شماره 46 – کدپستی NW8

 

ایمیل: info@oxfordcert.org