درباره OCU

«قدرت جهانی، تمرکز منطقه ای»

آکسفورد سرت یونیورسال نهاد پیشرویی است که در زمینه بازرسی، ممیزی و آموزش مستقل فعالیت میکند.

مأموریت و اصول راهنمای آکسفورد سرت یونیورسال دستیابی به توسعه پایدار ایمنی و کیفیت بمنظور مقابله با چالش های شکل گرفته در تعامل بین انسان، تکنولوژی و محیط زیست می باشد.

آکسفورد سرت یونیورسال خدمات گسترده ای را به سازمان ها ارائه می دهد تا بتوانند با انتخاب یک یا چند نوع از این خدمات به صورت یکپارچه، ارزش افزوده فعالیت های خود را ارتقاء و هزینه های ممیزی خود را کاهش دهند.

ممیزی ارزش افزوده

آکسفورد سرت یونیورسال با استفاده از ممیزهای دارای صلاحیت در هر بخش، می تواند از طریق شناسایی فرصت های بهبود فرایندها و سیستم مدیریت کارفرما در زمینه کارایی و انطباق آنها در کسب و کار وی ایجاد ارزش افزوده نماید. رویکرد ممیزی بر اساس کمک به سازمان ها در دستیابی به  اهداف آنها به واسطه فراهم سازی درونداد بهبودهای مستمر ترسیم می گردد.

 

مأموریت و دیدگاه ها

مأموریت اصلی ما پیشرو بودن در خدمات خود و ایفا نمودن نقش اصلی در هر یک از بخش های بازار و ارائه ارزش اقتصادی به مشتریان از طریق مدیریت کیفیت، سلامت، زیست محیطی و مسئولیت اجتماعی دارایی ها، محصولات و سیستم های آنهاست که منجر به کاهش ریسک و بهبود عملکرد آنها می گردد.

ما به کارفرمایان خود در رویارویی با چالش های امروزه یاری رسانده و برای فردا و فراتر از آن برنامه ریزی می کنیم. ما معتقدیم ایمنی، پایداری و عملکرد به هم پیوسته بوده و در زمان ارائه خدمات به کارفرما اجزای جدایی ناپذیر رویکرد فراگیر ما برای دنیایی ایمن تر می باشند.

همچنین ما تماماً متعهد به برآورده نمودن نیازها و انتظارات کارفرمایان و دستیابی به دیدگاه های خود می باشیم. ما به دیدگاه های خود به واسطه تعهد به کیفیت، برآورده نمودن ارزش های ایجاد شده، بهبود مستمر استانداردها و افزایش ارزش به فعالیت های کسب و کار کارفرمایان خود هستیم.

فرم درخواست خدمات OCU