مشاوره استانداردسازی و اخذ نشان استاندارد / کد IR

شرح خدمات مشاوره عارضه یابی و پیاده سازی الزامات سازمان ملی استاندارد:

  • ارایه مشاوره در خصوص تهیه نمودار فرآیند عملیات (OPC)
  •  ارایه مشاوره جهت تهیه طرح جانمایی ماشین آلات با توجه به مسافت وجریان تولید
  • ارایه مشاوره در خصوص الزامات ، راه اندازی و تجهیزات آزمایشگاه
  • ارایه مشاوره درخصوص تعیین تجهیزات بازرسی و نمونه برداری در انطباق با الزامات سازمان ملی استاندارد
  •  آموزش مدیر کنترل کیفیت در رابطه با کلیه فعالیت های لازم برای حفظ کیفیت محصولات
  • ارایه مشاوره در خصوص ایجاد طرح های کنترلی ویژگیهای محصولات و فرآیند تولید
  •   ارایه مشاوره در خصوص پارامترهای موثر بر کیفیت محصولات در راستای تطابق با استانداردهای مربوطه
  • ارایه مشاوره درخصوص تعیین ایجاد سیستم شناسایی و ردیابی محصول
  •  بررسی کارشناسی مستندات پرونده دبیرخانه ای

 

برای دربافت خدمات مشاوره ی آکادمی OCU جهت اخذ نشان استاندارد و یا کد IR از دامپزشکی با ما تماس بگیرید.