صفحه نخستاخبار و مطالب › ده مزیت اصلی استانداردهای ایزو

ده مزیت اصلی استانداردهای ایزو

10 مزیت اصلی استانداردهای ISO:

 

 

1  به بهبود کیفیت کالاها و خدمات شما کمک می کند

 

 

2  به شما در پیشرفت رشد، کاهش هزینه ها و  افزایش سود کمک می کند

 

3  به کسب و کار شما برتری رقابتی می بخشد

 

 

4  بازارهای صادراتی را به روی کالاها و خدمات شما باز میکند

 

 

5  درها را به روی مشتریان جدید باز کرده و کسب و کار فعلی شما را تقویت می کند

 

 

6  به شما کمک می کند تا با شرکت های بزرگتر رقابت کنید

 

 

7  اعتبار شما را ارتقاء داده و اطمینان خاطر را برای مشتری به ارمغان می آورد

 

 

8  فرایندهای کسب و کار شما را شفاف تر نموده و کارایی را افزایش می دهد

 

 

9  گامهای بازاریابی شما را استحکام می بخشد

 

10 شما را در انطباق با الزامات یاری می کند 
Copyright 2019 Oxford Cert A

ccreditation Body