صفحه نخستاخبار و مطالب › دریافت گواهینامه استاندارد بین المللی ISO 9001 در سازمان های خدمات درمانی چه تغییری ایجاد میکند؟

 

 

 

 

امروزه در دنیای رقابتی تجارت و ارائه خدمات، رضایت مشتری یعنی فرد یا سازمانی که محصول و یا خدمات ما را دریافت می دارد، شرط اصلی موفقیت تلقی می گردد. بنابر این «کیفیت» در هر سازمانی در اولیت قرار دارد؛ کیفیت به تعبیری، میزان برآورده شدن خواسته ها و انتظارات است و دارای ابعاد متفاوتی است از جمله کیفیت خدمات ارائه شده، کیفیت در نحوه انجام کارها توسط سازمان و کیفیت به معنای احترام به خواسته های قانونی و جامعه.

اما چرا کیفیت اینقدر اهمیت دارد؟ پاسخ بسیار ساده است: برای بقاء یک سازمان. شما برای ادامه کار سازمان خود در درازمدت نیازمند سودآوری، افزایش رضایت مراجعین و بهبود مستمر هستید و این امر میسر نمیگردد مگر با اعمال یک نظام مدیریتی که همه ابعاد مؤثر بر کیفیت را مدیریت کند، بلی یک نظام مدیریت کیفیت. کیفیت در همه ابعاد وجودی خود در یک سازمان باید نهادینه شود، امروزه ثابت شده دستیابی به کیفیت نتیجه کار مدیریتی است نه صرفاً نظارت. یکی از مناسب ترین الگوهای شناخته شده مدیریت کیفیت، استاندارد بین المللی ISO 9001  می باشد که محدودیتی در کاربرد آن وجود نداشته و صرفنظر از نوع سازمان ها، نوع محصولات و خدمات آنها و یا اندازه سازمان قابل پیاده سازی است. این استاندارد توسط سازمان بین المللی تدوین استاندارد یا ISO با توجه به اصول مدیریت کیفیت و به استناد بهترین تجارب سازمان های موفق دنیا نوشته شده است.

امروزه علاوه بر سازمان های تولیدی، سازمان های خدماتی بسیاری به این استاندارد بین المللی روی آورده اند، از جمله مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی و سلامت.

در زیر به طور خلاصه اهم مزایایی که پیاده سازی این استاندارد برای یک سازمان ارائه دهنده خدمات درمانی به همراه دارد، ذکر شده است:

 

  1. روشن شدن سیاست ها، اهداف و برنامه های سازمان

مدیریت تنها اداره کردن امور نیست بلکه نیازمند توانایی انگیزش و ایجاد هم جهت نمودن کارکنان یا رهبری است. بدون شک برنامه ریزی، پیشنیاز و اساس انجام امور میباشد. بدون برنامه حرکت کردن، همچون راه رفتن در تاریکی است. خط مشی یک مرکز درمانی در مورد اهداف استراتژیک، جلب رضایت بیماران، توسعه و بهبود خدمات و استفاده از نیروی انسانی کارآمد باید مشخص شده و به واسطه اهداف قابل اندازه گیری، میزان دستیابی به این سیاستها تعیین گردد.

 

  1. سازماندهی بهتر

سازماندهی، تخصیص وظایف، تعیین مسئولیتها و اختیارات افراد جزء وظایف مدیریت میباشد. تداخل وظایف و نابسامانی در انجام امور با نظام مدیریت کیفیت به حداقل رسیده، روابط سازمانی کانالیزه شده و مدیریت میتواند بدون دغدغه خاطر، امور را از طریق دیگران به انجام رساند.

 

 

  1.  افزایش شایستگی کارکنان

هر شغلی در مرکز درمانی نیازمند سطح تخصص، مهارت، تجربه و گذراندن دوره های آموزشی خاصی است که باید به صورت روزآمد تعریف شوند. یک سازمان ارائه دهنده خدمات درمانی باید کارکنان ذیصلاح را در شغل مربوطه بکار گیرد و با برنامه ریزی آموزشی و یا بازآموزی ها، سطح صلاحیت آنها را ارتقاء یا حفظ نماید. به این ترتیب در سازمان خطاها در امر ارائه خدمات درمانی و بالطبع هزینه های آن کاهش خواهند یافت.

.

  1. مدیریت نگهداری زیرساخت ها

صحت عملکرد تجهیزات پزشکی و درمانی، مکمل اعمال طرح درمان و ضامن سلامت بیمار در یک مرکز درمانی می باشد. مدیریت زیرساختهای سازمان و اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه، از خرابی تجهیزات حین کار و به خطر افتادن جان بیمار جلوگیری مینماید، همچنین منجر به افزایش عمر بهره برداری از ساختمان ها، ابزار و تجهیزات درمانی و در واقع افزایش بهره وری منابع می گردد.

 

  1. بهداشت محیط کار

مهمترین انتظار و خواسته بیان نشده بیماران یک مرکز درمانی، رعایت بهداشت و کنترل آلودگی و عفونت می باشد. این استاندارد ما را ملزم به بکارگیری وسایل حفاظت فردی جهت حفظ سلامت کارکنان، و نیز  رعایت اصول بهداشتی و اجرای برنامه های نظافت و ضدعفونی و نیز سترون سازی (استریلیزاسیون) ابزار و البسه مورد استفاده در عملیات درمان مینماید.

 

  1. بهبود ارتباط با بیماران

کانال های شناسایی نیازهای درمانی بیماران، باید به نحو اثربخشی برقرار گردد تا مناسب ترین طرح درمان (Care Plan) برای بیمار گزینش شود. همچنین نحوه تبادل اطلاعات با آنها در مورد منشور حقوق بیماران، خدمات درمانی قابل ارائه و دریافت نظرات و شکایات آنها مشخص خواهند شد.

 

  1. کاهش هزینه های خرید

خرید ملزومات مناسب، به واسطه کاهش ضایعات یا مرجوعی ها، هزینه های خرید را کاهش  خواهد داد. لذا سازمان ارائه دهنده خدمات درمانی باید منابع خرید مناسب را شناسایی و ارزیابی نموده و پس از خرید نیز، ملزومات خریداری شده را مورد بازرسی قرار دهد. این استاندارد ما را ملزم به ارزیابی ادواری تأمین کنندگان خود می کند.

 

  1. کنترل بهتر فرایندها و عملیات سازمان

مراکز درمانی از طریق ایجاد فرایندهای پایش و اندازه گیری و انجام ارزیابی های داخلی، نسبت به کنترل و نظارت فعالیت های خود به منظور بررسی میزان انطباق با الزامات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رویه های استاندارد درمان و مقررات داخلی خود، اقدام مینماید. این امر، به شناسایی و اصلاح فعالیت های نامنطبق کمک می کند.

 

  1. تحلیل داده ها

گردآوری داده های مختلف در مراکز درمانی و تحلیل آنها، مدیریت سازمان را در تصمیم گیری ها یاری خواهد نمود. بنابر این سازمان، باید با استفاده از ایجاد یک سیستم اطلاعاتی و فنون آماری، داده های لازم درباره رضایت بیماران و همراهان آنها، نتایج ارزیابی ها، وضعیت اجرای فرایندهای درمانی را گردآوری، مناسب سازی و تحلیل نماید تا مدیریت مرکز درمانی بتواند بر اساس حقایق تصمیمات صحیح را اتخاذ نماید.

 

  1. بهبود مستمر

مراکز درمانی، نباید از کنار خطاهای خود در ارائه خدمات درمانی به سادگی گذشته و آنها را باید ضمن ریشه یابی رفع نماید. سازمانهای پیشرو، مشکلات و عیوب را قبل از وقوع شناسایی و رفع خواهند کرد. از طرفی مدیریت ارشد باید بطور منظم، سیستم مدیریت کیفیت سازمان را مورد بررسی قرار داده و درباره بهبود آن تصمیم گیری می نماید.




Copyright 2019 Oxford Cert A

ccreditation Body