صفحه نخست › آموزش

 

 

معرفی خدمات آموزشی آکسفورد سرت یونیورسال دفتر ایران

 

توجه:

 

شرکت آکسفورد سرت یونیورسال یک شرکت ثبت شده در انگلستان بوده و گواهینامه های صادره آن ارتباطی با دانشگاه آکسفورد ندارد و مسئولیت هرگونه سوء استفاده، ادعا و یا تبلیغات غیر واقعی نظیر صدور مدرک تحصیلی معادل و نظایر آن بر عهده فرد و یا سازمان عامل بوده و قابل پیگرد قانونی است.

 

یادآور می شود سایت www.oxfordcertificate.com سایتی مجعول بوده و ارتباطی با نهاد Oxford Cert Universal ندارد. سایت اصلی www.oxfordcert.co.uk می باشد.

 

برگزاری دوره های آموزشی

آکادمی آکسفورد سرت یونیورسال دوره های آموزشی را به دو صورت عمومی و اختصاصی (در محل مورد درخواست کارفرما) برگزار میکند. 

همچنین این آکادمی با بهره گیری از اساتید با تجربه، آماده طراحی دوره های خاص آموزشی بنابر درخواست کارفرما می باشد.

کلیه گواهینامه های صادر شده دارای شماره ثبت قابل ردیابی در سایت www.oxfordcert.org می باشند.

 

اعتباردهی دوره های آموزشی

آکادمی آکسفورد سرت یونیورسال بنابر درخواست مؤسسات و برگزارکننده های دوره های آموزشی، دوره های آموزشی قابل ارائه را به منظور اعتباربخشی مورد ارزیابی قرار داده و پس از برگزاری دوره برای فراگیران گواهینامه آموزشی قابل ردیابی در سایت www.oxfordcert.org را ثبت و صادر می نماید.

 

نیازسنجی آموزشی

یکی دیگر از خدمات ارزنده آکادمی آکسفورد سرت یونیورسال، نیازسنجی آموزشی مشاغل سازمان ها و تهیه استاندارد آموزشی مشاغل می باشد. این امر به ارتقاء سطح دانش نیروی انسانی به عنوان مهمترین سرمایه سازمان و افزایش بهره وری آنها کمک شایانی می نماید.

 

فهرست دوره های آموزشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست دوره های مدیریت کیفیت

کد دوره

عنوان

09-1

دوره تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت

بر اساس استاندارد بین المللی ISO 9001:2015

09-2

دوره کاربردی مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت

بر اساس استاندارد بین المللی ISO 9001:2015

09-3

دوره تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت

بر اساس استاندارد بین المللی ISO 9001:2015

09-4

دوره ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت

بر اساس استاندارد بین المللی ISO 9001:2015

09-5

دوره آشنایی با الزامات سیستم مدیریت کیفیت و ممیزی داخلی

بر اساس استاندارد بین المللی ISO 9001:2015

 

 


 

فهرست دوره های ایمنی مواد غذایی

کد دوره

عنوان

22-1

دوره تشریح الزامات سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی

بر اساس استاندارد بین المللی ISO 22000:2005

22-2

دوره کاربردی مستندسازی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی

بر اساس استاندارد بین المللی ISO 22000:2005

22-3

دوره تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی

بر اساس استاندارد بین المللی ISO 22000:2005

22-4

دوره آشنایی با اصول و برنامه های بهداشتی پیش نیاز در صنایع غذایی

بر اساس استاندارد بین المللی ISO-TS 22002-1:2009 (دوره GMP/GHP)

22-5

دوره آشنایی با تحلیل خطرات و نقاط کنترل بحرانی - HACCP

در صنایع غذایی  بر اساس الزامات  Codex Alimentarius

22-6

دوره آشنایی با GMP/GHP و سیستم HACCP

(برنامه های بهداشتی، تحلیل خطرات و نقاط کنترل بحرانی صنایع غذایی) 

22-7

دوره ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی

بر اساس استاندارد بین المللی ISO 22000:2005

22-8

دوره تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی

بر اساس استاندارد بین المللی ISO 22000:2005

22-9

دوره آموزشی فشرده شناسایی تقلبات در شیر و فراورده های شیری

 

 

فهرست دوره های مدیریت محیط زیست و ایمنی و بهداشت شغل - HSE

کد دوره

عنوان

14-1

دوره تشریح الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی

بر اساس استاندارد بین المللی ISO 14001:2015

14-2

دوره ممیزی داخلی سیستم مدیریت زیست محیطی

بر اساس استاندارد بین المللی ISO 14001:2015

14-3

دوره تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت زیست محیطی

بر اساس استاندارد بین المللی ISO 14001:2015

18-1

دوره تشریح الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغل

بر اساس استاندارد بین المللی OHSAS 18001:2007

18-2

دوره ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغل

بر اساس استاندارد بین المللی OHSAS 18001:2007

18-3

دوره تشریح الزامات و ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغل

بر اساس استاندارد بین المللی OHSAS 18001:2007

18-4

دوره تشریح الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغل

بر اساس استاندارد HSE

18-5

دوره ممیزی داخلی سیستم مدیریت زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغل

بر اساس استاندارد HSE

 

 


 

خدمات مشاوره مدیریت

  • کارت امتیازی متوازن (BSC)
  • شش سیگما (Six Sigma)
  • مدل های جایزه کیفیت و بهره وری – تعالی سازمانی (EFQM)Copyright 2019 Oxford Cert A

ccreditation Body