سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO 22000  

تضمین ایمنی مواد غذایی برای مصرف کنندگان با اخذ گواهینامه  ISO 22000

ایزو 22000 استانداردی است که در زنجیره مواد غذایی از مزرعه تا محل صرف غذا کاربرد داشته و ایمنی ماده غذایی را تضمین میکند.با اخذ گواهینامه این استاندارد، شما پاسخگوی نیاز مشتریانتان برای حفظ ایمنی ماده غذایی خواهید بود. این استاندارد بر مبنای سیستم تحلیل خطرات و شناسایی نقاط بحرانی فرایند –HACCP بنا شده است.

 

مزایای اخذ گواهینامه گواهینامه ایزو 22000:

–         اخذ بالاترین استاندارد در زمینه ایمنی مواد غذایی

–         شناخت و پذیرش سازمان شما در سطح بین المللی

–         بازشدن درهای بازارهای جدید بروی کسب و کار شما

–         ایجاد اطمینان در مشتریان و شرکا

–         مدیریت ریسک خطرات در سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی – FSMS