سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISO 27001 

مزیت رقابتی شما: اخذ گواهینامه ایزو 27001

سیستم های پیچیده IT امروزه قادر به پردازش حجم بالایی از اطلاعات با سرعت بالا هستند. بمنظور اطمینان از پردازش ایمن، اطلاعات باید محرمانه و در دسترس بوده و یکپارچگی آنها حفظ شود. اگر اطلاعات لو بروند، مشکل اعتماد پیش آمده و شرایط نامساعد رقابتی پیش می آید. علاوه بر دزدی و هک اطلاعات از بیرون، خطاهای انسانی نیز از جمله دلایل از دست دادن داده هاست. یک سیستم مدیریت امنیت اطلاعات –ISMS– رویکرد سیستماتیکی است که هم عوامل فنی و تکنیکی و هم عوامل انسانی را درنظر می گیرد.

به مشتریان و شرکای خود نشان دهید که امنیت اطلاعات اولویت اول شماست!

 

مزایای اخذ گواهینامه ایزو 27001:

–         دسترسپذیری مطمئن سیستم ها و فرایندهای IT بعلاوه محرمانه بودن اطلاعات شما

–          کاهش ریسک ها، آسیب های احتمالی و هزینه های متعاقب IT

–         افزایش قابلیت اعتماد و شفافیت در بین شرکا، مشتریان و عموم

–         ایمنی بعنوان جزئی از فرایندهای کاری شما

–         کنترل بهتر ریسک IT از طریق مدیریت ریسک نظام مند

 

سیستم تحلیل خطرات ایمنی غذا و کنترل نقاط بحرانی HACCP 

سیستم تحلیل خطرات و شناسایی نقاط بحرانی فرایند HACCP ایمنی بهداشتی برای مواد غذایی و مصرف کنندگان

مفهوم HACCP برمبنای رعایت الزامات قانونی در صنایع غذایی استوار است. همچنین مبنای صدور گواهینامه الزامات کدکس – Codex Alimentarius– می باشد. هدف این استاندارد شناسایی ریسک های بالقوه سلامت مصرف کنندگان بمنظور کاهش آنها تا سطح قابل قبول می باشد. اخذ گواهینامه HACCPبه مشتریان شما نشان میدهد که بهداشت و ایمنی مواد غذایی اولویت اول شماست.

مزایای اخذ گواهینامه HACCP:

–         توانایی در مدیریت ریسک سلامت و خطرات مواد غذایی

–         اثبات رعایت الزامات بهداشتی قانونی

–         کسب اعتماد مشتریان

–         شناخته شدن بصورت بین المللی

 

سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO 22000  

تضمین ایمنی مواد غذایی برای مصرف کنندگان با اخذ گواهینامه  ISO 22000

ایزو 22000 استانداردی است که در زنجیره مواد غذایی از مزرعه تا محل صرف غذا کاربرد داشته و ایمنی ماده غذایی را تضمین میکند.با اخذ گواهینامه این استاندارد، شما پاسخگوی نیاز مشتریانتان برای حفظ ایمنی ماده غذایی خواهید بود. این استاندارد بر مبنای سیستم تحلیل خطرات و شناسایی نقاط بحرانی فرایند –HACCP بنا شده است.

 

مزایای اخذ گواهینامه گواهینامه ایزو 22000:

–         اخذ بالاترین استاندارد در زمینه ایمنی مواد غذایی

–         شناخت و پذیرش سازمان شما در سطح بین المللی

–         بازشدن درهای بازارهای جدید بروی کسب و کار شما

–         ایجاد اطمینان در مشتریان و شرکا

–         مدیریت ریسک خطرات در سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی – FSMS

 

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای –OHSAS 18001 /  ISO 45001

 

اخذ گواهینامه OHSAS 18001 یا ISO 45001 برای هر سازمان و کسب و کاری که بخواهد ریسک های سلامتی و ایمنی کارکنان، بازدیدکنندگان و مشتریان خود را در بلند مدت کاهش دهد، مناسب می باشد.

ایمنی شغلی: موضوعی مهم در رقابت

امروزه افزایش فشار رقابت و پاسخ سریع به آن بدین معناست که جای هیچ اشتباهی برای شرکت ها وجود ندارد. حوادث صنعتی و کاری معمولاً منجر به توقف تولید و ارائه خدمات و یا لغو سفارشات می گردد. یک سیستم مدیریت سلامت و ایمنی شغلی، باعث می شود حوادث شما بواسطه نظام مند کردن عناصر سلامت و ایمنی کاهش یابد.

در این سیستم شما می توانید خطرات بالقوه را شناسایی و تحلیل نموده و ریسک های مربوطه را ارزیابی نمایید و به این ترتیب، از مبنایی برای طراحی و برنامه ریزی اهداف برای ارتقای ایمنی کارکنان خود بهره مند شوید.با مشخص کردن مسئولیت ها و آموزش کارکنان، خود را آماده مقابله با حوادث اضطراری خواهید کرد.

مزایای اخذ گواهینامه گواهینامه ایزو 45001 یا OHSAS 18001:

–         کاهش حوادث کاری

–         ارتقای آگاهی در مورد ایمنی و افزایش انگیزه کارکنان

–         اطمینان از انطباق با الزامات قانونی درباره ایمنی شغلی و حفاظت فردی

–         کاهش توقفات کاری

–         کاهش هزینه های بیمه

–         بهبود وجهه کاری نزد مشتریان، تأمین کنندگان، مراجع قانونی و سرمایه گذاران به عنوان شرکت معتبری که به ایمنی اهمیت می دهد

سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001

اخذ گواهینامه ایزو 14001: مدیریت عملیاتی محیط زیست  اقتصادی و کارآمد

سیستم مدیریت زیست محیطی بر مبنای ایزو 14001 نه تنها کسب شهرتی بین المللی بلکه راهی است به سوی مسئولیت و تعهد فردی. امروزه برای اکثر شرکتها بهبود عملکردشان در حفظ محیط زیست و شواهد آن یک دغدغه مهم می باشد.

با اخذ گواهینامه  14001 شما ریسک های زیست محیطی را کاهش داده، منابع طبیعی را حفظ نموده و عملکرد زیست محیطی خود را بهبود می بخشید. حفظ محیط زیست بصورت اثربخش تنها به تکنولوژی نیاز ندارد بلکه نیازمند سیستم مدیریت زیست محیطی اثربخش نیز می باشد. این امر، نقش بسیار مهمی در موفقیت رقابتی شما ایفا می کند.

حفظ محیط زیست اساساً الزام قانونی است. سیستم مدیریت زیست محیطی وظیفه ای راهبردی است. آگاهی کارکنان خود را نسبت به حفاظت از محیط زیست بالا برده و خود را از اثرات منفی زیست محیطی حفاظت نمایید. معیارهای مناسبی را بمنظور اطمینان از بهبود مستمر سیستم مدیریت زیست محیطی –EMS خود بکار برید. اخذ گواهینامه بین المللی ایزو 14001 نظامی را برای پشتیبانی از تلاش های شما بکار برده و وجهه شما را بین مشتریان، شرکاء، عامه مردم و کارکنانتان بالا برده و نشانه بارزی از تعهد شماست بح حفظ محیط زیست.

مزایای اخذ گواهینامه گواهینامه ایزو 14001:

–         کاهش آلودگی، پسماند و فاضلاب

–         صرفه جویی مالی بدلیل استفاده هدفمند از منابع

–         کاهش اثرات زیست محیطی

–         اطمینان از انطباق با الزامات مشتری و مراجع قانونی

–         ارتقای رفتار آگاهانه زیست محیطی بین کارکنان

–         بهبود وجهه سازمان بین مشتریان، شرکا و عامه مردم

–         دستیابی به اهداف و بهبود مستمر عملکرد زیست محیطی

–         دریافت گواهینامه بین المللی و شناخت شما بعنوان دوستار محیط زیست

 

سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001

ایزو 9001: با اخذ گواهینامه ایزو 9001 برای سیستم مدیریت کیفیت خود، متفاوت باشید!

آیا می خواهید کسب و کار شما بهترین پیشنهادها را داشته باشد، کاراترین ساختار راداشته و بهترین سرویس را ارائه دهد؟ این چیزی است که رقبای شما ادعا می کنند. بر چه اساس مشتری میتواند قضاوت صحیحی درباره عملکرد ما داشته باشد؟ پاسخ اثبات توانمندی های سازمان شما  در قالب یک سیستم مدیریت کیفیت مدون می باشد. استاندارد ایزو 9001 الزامات سیستم مدیریت کیفیت را بیان می کند و یک استاندارد بین المللی شناخته شده در سطح جهان می باشد.

فرایندهای کاری که خوب طراحی شده باشند، بطور قابل توجهی منجر به کیفیت محصولات یا خدمات شما خواهند شد. یک سیستم مدیریت کیفیت اثربخش، نیازها و انتظارات طرف های ذینفع کسب و کار شما را درنظر می گیرد. بواسطه رویکرد فرایندگرایی، یک سیستم مدیریت کیفیت –QMS طبق ایزو 9001 متناسب با هر سازمانی فارغ از نوع و اندازه آن و یا محصولات یا خدمات آن طرح ریزی می شود.

مزایای اخذ گواهینامه گواهینامه ایزو 9001:

–         بهبود دستیابی بازار کسب و کار شما به فرصت ها و مزایای رقابتی

–         افزایش کارایی سازمان

–         کاهش خطاها و شکایات

–         ایجاد اطمینان در مشتری های شما

–         صرفه جویی مالی قابل توجه

–         بهبود فرایندها و توسعه پایدار

–         ایجاد انگیزه در کارکنان بواسطه ارتباطات بهتر و دسترس پذیری به اطلاعات

درباره ایزو – سازمان بین المللی استانداردسازی

iso

ایزو یک سازمان بین المللی مستقل و غیر دولتی با عضویت در 164 نهاد استاندارد ملی است.

ایزو از طریق اعضای خود ، متخصصان رابرای به اشتراک گذاشتن دانش و تدوین استانداردهای بین المللی داوطلبانه، مبتنی بر اجماع، مرتبط با بازار گردهم آورده تا از نوآوری پشتیبانی نموده و راه حل هایی برای چالش های جهانی ارائه دهد.