ISO 29993 – الزامات خدمات یادگیری خارج از آموزش رسمی

ایزو 29993 الزامات مربوط به خدمات یادگیری در خارج از آموزش رسمی ، از جمله انواع یادگیری مادام العمر (مانند آموزش حرفه ای و آموزش درون شرکت ، اعم از برون سازمانی یا داخلی) را مشخص می کند.

این خدمات شامل هرگونه خدمات یادگیری است که توسط یک ارائه دهنده خدمات یادگیری (LSP) ارائه می شود که به خود زبان آموزان گفته می شود ، و همچنین برای حامیان مالی که از طرف یادگیرندگان خدمات را بدست می آورند.

از ویژگی های اصلی این نوع خدمات این است که اهداف یادگیری تعریف شده و خدمات ارزیابی می شوند ، و شامل تعامل با یادگیرنده می شود. یادگیری می تواند به صورت رو در رو ، واسطه فن آوری یا ترکیبی از هر دو باشد.

در مواردی که ارائه دهنده خدمات یادگیری بخشی از سازمانی است که علاوه بر خدمات یادگیری ، محصولات (یعنی کالاها و خدمات) را ارائه می دهد ، ISO 29993 فقط در مورد خدمات یادگیری اعمال می شود.

ISO 29993 در مدارس ، دانشکده ها و دانشگاه هایی که خدمات یادگیری را بخشی از یک سیستم رسمی رسمی آموزش ارائه نمی دهند ، هدف گرفته شده است ، بلکه می تواند برای آنها به عنوان ابزاری برای تأمل و ارزیابی خود مفید باشد.

ISO 55001: الزامات سیستم مدیریت دارائی

ایزو 55001 الزاماتی را برای یک سیستم مدیریت دارائی در محدوده موقعیت سازمان بیان می کند.

مدیریت دارایی می تواند به تنهایی نیرومندترین سلاح در زرادخانه شرکت برای صرفه جویی در زمان، پول و دردسرهای اجرایی باشد. کاربرد ایزو 55001 بهترین مدل برای مدیریت دارائی می باشد.

الزامات ارزش گذاری برند  ISO 10668

ایزو 10668 الزاماتی را برای رویه های اجرایی و روش های اندازه گیری ارزش مالی برند بیان می دارد.

ایزو 10668 چارچوبی را شامل اهداف، مبانی ارزش گذاری، رویکردهای ارزش گذاری، روش های ارزش گذاری و منبع یابی داده ها و مفروضات کیفی مشخص می کند.

 

سیستم مدیریت پروژه ISO 10006 

این استاندارد الزاماتی را به عنوان راهنما برای کاربرد مدیریت کیفیت در پروژه ها ارائه می دهد.

این استاندارد برای پروژه های مختلف از پیچیده، کوچک یا بزرگ، بلند مدت یا کوتاه مدت در محیط های مختلف صرفنظر از نوع محصول یا فرایند ذیربط کاربرد دارد.

ایزو 10006 راهنمای خود «مدیریت پروژه» نیست، بلکه راهنمای کیفیت فرایندهای پروژه می باشد.

سیستم رسیدگی به شکایات مشتریان ISO 10002

ایزو 10002 راهنمایی برای فرایند رسیدگی به شکایات مرتبط با محصولات سازمان شامل برنامه ریزی، طراحی، عملیات، نگهداری و بهبود ارائه می دهد. این فرایند می تواند بعنوان یکی از فرایندهای سیستم مدیریت کیفیت بکار رود.

مزایای اخذ گواهینامه ایزو 10002 عبارتست از:

–         افزایش رضایت مشتری بواسطه ایجاد یک محیط مشتری محور، که در آن آزادانه می توان بازخورد داد، شکایات رسیده حل و فصل شده و توانایی سازمان در بهبود محصولات و خدماتش به مشتری بهبود می یابد.

–         شناسایی و پرداختن به نیازها و انتظارات مشتریان شاکی

–         دارا بودن فرایندی مؤثر و آسان برای رسیدگی به شکایات

–         بهبود کیفیت محصول و خدمات بواسطه تحلیل و ارزیابی شکایات

سیستم مدیریت کیفیت – تجهیزات پزشکی ISO 13485   

صحه گذاری و اعتباربخشی سیستم مدیریت کیفیت در شرکت های مرتبط با تجهیزات پزشکی

اخذ گواهینامه ایزو 13485 باعث ایجاد اعتماد – که عاملی تعیین کننده می باشد – در تجهیرات پزشکی می شود. ایزو 13485 ضمن پرداختن به رویه های مدیریت کیفیت برای تجهیزات پزشکی، روی طراحی و توسعه، تولید، خدمات مشتری و مونتاژ تمرکز می کند.

 

مزایای اخذ گواهینامه ایزو 13485:

–         اطلاع رسانی درباره استانداردهای سطح بالای کیفیت

–         کسب یک مزیت رقابتی بواسطه اخذ گواهینامه

–         برخورداری از فرایندهای ناب، جریان کاری کارآمد و شناساندن شرکت شما در سطح بین المللی

سیستم مدیریت کیفیت – صنایع نفت گاز پتروشیمی ISO/TS 29001

ایزو 29001 الزامات سیستم مدیریت کیفیت را برای طراحی، توسعه، تولید، نصب و سرویس محصولات در صنایع نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی مشخص می کند.

این استاندارد حاصل تعامل بین ISO و صنایع بین المللی نفت و گاز (به رهبری انستیتوی نفت امریکا –API) می باشد. ایزو 29001 بر مینای ایزو 9001 برپا شده که الزامات تکمیلی را برای سازمانهایی که در زمینه نفت و گاز فعالیت می کنند، ارائه می دهد.

مزایای اخذ گواهینامه ایزو 29001:

–         اخذ مجوزی برای تجارت بهتر ضمن افزایش قراردادها و مشتریان

–         اثبات تعهد به بهترین بودن در صنعت

–         بهبود مدیریت ریسک و افزایش عملکرد

–          انجام عملیات به صورتی که کیفیت افزایش یافته و ضایعات کاهش یابند

–         ارتباطات بهنر و ارزیابی منظم که منجر به بهبود مستمر می شود

مدیریت خدمات امنیت اطلاعات  ISO/TS 20000

عملکرد خود را با مدیریت خدمات  IT و اخذ گواهینامه ایزو 20000 ارتقا دهید

ترکیب کارایی و اثربخشی هزینه  با اجرای فرایندهایی که با ایزو 20000 انطباق دارند، محقق می شود. با استفاده از روش های اجرایی استاندارد شده IT، می توانید فرایندهای خدماتی خود را به گونه ای ارئه دهید که پشتیبان بهینه ای برای سازمان شما در زمینه IT باشد. با اجرای مدیریت خدمات IT–ITSM می توانید کیفیت و عملکرد فرایندها و خدمات IT خود را به مشتریانتان اثبات کنید.

 

مزایای اخذ گواهینامه ایزو 20000:

    بهبود خدمات IT با استفاده از فرایندها و روش های امتحان شده و تست شده

    نشان دادن کیفیت و عملکرد فرایندها و خدمات IT شرکت شما

    افزایش رضایت مشتری

    افزایش بهره وری فعالیت های اصلی شرکت

مصرف بهینه منابع

سیستم مدیریت انرژی ISO 50001 

صرفه جویی مالی، پاداش اخذ گواهینامه  ISO 50001

هزینه های کمتر انرژی، افزایش کارایی انرژی و اقتصادی: آن چیزی است که با سیستم مدیریت انرژی بدست می آورید. با یک سیستم سختگیرانه می توانید تا 20درصد و یا بیشتر مصرف انرژی را کاهش دهید، صرفنظر از نوع صنعت و اندازه شرکت شما. هدف استاندارد ایزو 50001 بهبود مستمر عملکرد سیستم مدیریت انرژی و بهینه سازی کارایی و مصرف انرژی و کاهش هزینه های ذیربط می باشد.

 

مزایای اخذ گواهینامه گواهینامه ایزو 50001:

بهبود تعادل انرژی و کاهش آلاینده CO2

افزایش سودآوری و مزایای رقابتی بواسطه هزینه های کمتر انرژی

بهینه سازی مصرف انرژی

افزایش آگاهی کارکنان نسبت به مصرف کارامد انرژی

تصویر ذهنی مثبت از سازمان شما